Loading...
گزارش چاپ بارکد بر مبنای رسید انبار

پیش نیازها : تعریف بارکد کالا در فرم معرفی کالا

نتیجه : چاپ بارکد کالا با استفاده از پرینترهای چاپ بارکد به تعداد کالای رسید شده. امکان چاپ بر مبنای خروج انبار برای شرکتهایی که کالا به شعب ارسال میکنند نیز وجود دارد.

برای ثبت سفارش این محصول اطلاعات خود را وارد نمایید