Loading...
امکان تفکیک معین بهای تمام شده با توجه به نوع فروش

پیش نیاز : در فرم نوع فروش، برای هر نوع فروش معین بهای تمام شده مشخص شود.

نتیجه : معین بهای تمام شده کالای فروش رفته، خروج انبارهای صادره شده از سیستم فروش، به صورت اتوماتیک با معین مشخص شده در نوع فروش، تکمیل میشود.

برای ثبت سفارش این محصول اطلاعات خود را وارد نمایید