Loading...
تعیین دسترسی ثبت اطلاعات به تفکیک انبار

این کنترل از طریق دیتابیس انجام میشود و تغییری در ساختار برنامه به وجود نمی آورد. کنترل فقط در زمان ثبت اطلاعات انجام میشود و امکان کنترل عدم نمایش به کاربر وجود ندارد.

برای ثبت سفارش این محصول اطلاعات خود را وارد نمایید