Loading...
امکان تایید پیش فاکتور قبل از صدور فاکتور

در این محصول امکان ایجاد دسترسی تایید پیش فاکتور به کاربر و کنترل ثبت فاکتور فروش برای پیش فاکتورهای تایید نشده وجود دارد.

این کنترل از طریق دیتا بیس انجام میشود و تغییری در ساختار برنامه ندارد. همچنین امکان غیر فعال کردن کنترل توسط کاربر ادمین سیستم وجود دارد.

برای ثبت سفارش این محصول اطلاعات خود را وارد نمایید